Rajski Horizonti d.o.o. pruža Vam mogućnost iznajmljivanja kvadova i jedinstvenu priliku da uživate u netaknutoj prirodi i poseti do sada nepristupačnih i nepoznatih lokacija koje samo ovde možete videti i doživeti.

Kontakt

+38163690877

+381693338417

Ramska Tvrđava, Ram, Srbija

rajskihorizonti@gmail.com

Legenda kaže da je Romulov mlađi brat Rem, posle jedne svađe sa bratom, krenuo sa svojom ženom Leticijom pored Dunava da sebi traži novi dom. Tako se zaustavio na prelepom brežuljku i zasenjen njegovom lepotom rešio je da tu sebi sagradi dom. 

Tvrđava Ram nalazi se na desnoj obali Dunava u istoimenom selu. U izvorima se prvi put spominje 1128. godine, kada su u njegovoj blizini Vizantijci pobedili Mađare. Nekoliko kilometara uzvodno od antičkog vizantijskog utvrđenja 1483. godine podignuta je nova tvrđava po nalogu Bajazita II. Po predanju, turski sultan Bajazit II obilazeći svoje vojnike zastao je da se odmori na brežuljku s koga se pružao lep pogled na Dunav i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci – ihramu (ćilimu), kažu da je zaspao. Kada se probudio osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime. Bila je važno uporište turkse odbrambene linije prema Ugarskoj. Tvrđava Ram imala je strateški značaj do 1521. godine kada se granica turske imperije pomerila ka severu. Tokom 18. veka ponovo je oživela značaj u tursko-austrijskim ratovima, zatim je život u njoj lagano zamirao sve do prve polovine 19. veka kada su je turci napustili.

Osnova utvrđenja je pravougaona sa pet kula. Kule su rasporedjene u uglovima, tri na istočnom i dve na zapadnom bedemu. Glavna kula smeštena je u jugozapadnom uglu i kroz nju se ulazilo u tvrđavu – Donžon kula. Oko tvrđave nalazio se nizak bedem i široki suvi rov. Pored kule, u jugoistočnom uglu bedema nalazio se most pomoću koga se prelazio rov i ulazilo u prostor skrivenog puta između glavnog i spoljašnjeg niskog bedema. Ram je bio opremljen za dejstva odbrambenom artiljerijom, o čemu svedoče posebno građeni topovski otvori. Tvrđava se razlikuje po unutrašnjoj organizaciji prostora od svih ostalih. Podignuta je na mestu gde je već postojao antički objekat koji je služio u verske i religijske svrhe, a i tada u vreme vladavine Rimljana bili su potrebni orijentiri da bi se plovilo po Dunavu. Ispod tvrđave, u steni, nalazi se uklesana rimska tabla.

Nedaleko od tvrđave Turci su podigli karavan-saraj, objekat za smeštaj putnika i trgovaca. On je imao 24 kamina i isto toliko soba za smeštaj gostiju. Danas se tu nalazi pravoslavna crkva, kojoj karavan-saraj služi kao porta. To je jedini karavan-saraj koji je sačuvan u Srbiji do danas.

Kod nas možete iznajmiti kvadove za obilazak Rama i prelepih predela u okolini, kao i smestiti se za noćenje u našem smeštaju sa pogledom na Dunav.